Arabako Aralar


Exigimos a la presidenta del Parlamento Vasco a que curse invitación a todas y todos los alcaldes y concejales de nuestro país
June 30, 2010, 5:48 pm
Filed under: Uncategorized | Tags: , ,

El grupo parlamentario Aralar, ha instado a la presidenta de la cámara vasca a cursar invitación a todas y todos los alcaldes y concejales de nuestro país.

En opinión de Aralar, el del 2 de julio es un homenaje a todas y todos los concejales que de alguna manera han sufrido amenazas o violencia y, por lo tanto, tienen que estar invitadas todas las personas que han sido o son representantes municipales de toda la ciudadanía vasca. De no ser así dejaría de ser un acto institucional para ser un mero acto partidista.

En ningún caso es admisible que ningún partido político haga un acto partidista en las instituciones. Por eso exigimos que en el acto del Parlamento tengan representación todas y todos los concejales vascos.

http://www.aralar-araba.net

Advertisements


Aralarrek eskatu du gure herriko alkate eta zinegotzi guztiak gonbidatzea uztailaren 2ko omenaldira
June 30, 2010, 5:46 pm
Filed under: Uncategorized | Tags: , ,

Aralarrek Eusko Legebiltzarreko lehendakariari eskatu dio gonbita ditzala uztailaren 2ko omenaldira gure herriko alkate eta zinegotzi guztiak.

Aralarren iritziz, Legebiltzarrean egingo den omenaldia mehatxuak edo indarkeria jasan duten zinegotzi guztiei zuzendutako omenaldia da eta, beraz, euskal herritarren udal ordezkari izan diren eta diren pertsona guztiek egon behar dute gonbidatuta ekitaldira. Horrela ez balitz, erakunde ekitaldia izateari utziko lioke ekitaldi partidista hutsa bilakatzeko. Ez da onargarria inondik inora alderdi politiko batek ekitaldi partidista egin nahi izatea erakundeetan. Horregatik guztiagatik eskatzen dugu egingo den omenaldi ekitaldira  herritarren udal ordezkari guztiak gonbida ditzala Legebiltzarrak.

http://www.aralar-araba.net